Privacybeleid

Versie 2.1 – 2022

Uw privacy is belangrijk. Daarom is iHandhaving duidelijk en open over de manier waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van iHandhaving en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Algemeen

Gebruik van deze site van iHandhavingen de daarmee verbonden sites van iHandhaving en/of haar partnermaatschappijen, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door iHandhaving met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. iHandhaving verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de iHandhaving en partners worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van iHandhavingzijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel iHandhavinguiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. iHandhavinggeeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door iHandhavinguitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel iHandhavingzich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. iHandhavingaanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. iHandhaving verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Download via onderstaande link de  ‘Privacyverklaring, Cookieverklaring en Disclaimer 2022 van iHandhaving

Privacyverklaring, Cookieverklaring en Disclaimer 2022

Typ een zoekwoord en druk op enter